Chủ quan trong cá độ: quá am hiểu sẽ dẫn đến dễ thua? Một kết quả